Loading...

Spolarvätska - 3 l

I lager Beräknat lev datum: 2021-10-20
39 kr
  • Fria returer
Artikelnummer 636447
Utförande Spolarvätska
Tillverkare Carwise
Var god dröj, vi hämtar nu alla bilar som produkten passar till!

Färdigblandad spolarvätska 3L Rengör effektivt bilens vindruta, strålkastare och speglar från vägsalt och annan smuts. Carwise spolarvätska är mild mot bilens alla delar och skadar inte torkarblad, gummilister, lack eller polykarbonatglas.

Spolarvätskan har ett frysskydd ner till -18 grader.

warranty

Fara

Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H312 Skadligt vid hudkontakt. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H332 Skadligt vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Innehåller: 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller funderingar om denna produkt?

Slå oss en pling så ska vi försöka besvara alla dina frågor!

Search engine powered by ElasticSuite