Motorsågsolja

En motorsåg är ett kraftfullt verktyg, men det är viktigt att hålla den väl underhållen om du vill att den ska hålla länge. En motorsåg kan vara en stor hjälp på gården, men bara om du tar hand om den ordentligt. Om du struntar i att byta olja och rengöra din motorsåg kan det leda till minskad prestanda och till och med skada sågen.

Vi har den perfekta motorsågsoljan för att hålla din såg i toppskick. Vår oljor är utformade för att smörja, kyla och minska friktionen, samtidigt som den skyddar din såg från slitage.

Motorsågsolja & sågkedjeoljor

En väl fungerande motorsåg är ett resultat av ett stort antal saker. Men det går inte att förbise från viken av kvalitativa och ändamålsenliga oljor. Både när det kommer till motor och kedja. Vi har ett stort utbud av motoroljor för motorsågar som säkerställer långvarigt pålitlig drift. Här hittar ni ett flertal olika oljor till motorsågar. Välj utifrån såväl individuella preferenser som de särskilda behov som just din motorsåg har.

Sågkedjeolja

Sågkedjeoljor är främst avsedda för att smörja svärd och sågkedjan genom att lägga en tunn film på kedjan länkar & nitar. Mängden sågkedjeola beror i regel på hur lång svärdet på din motorsåg är. Den typen av olja som enbart är avsedd för själva sågkedjan lämpar sig inte för att smörja drivmotorn. En välsmord motorsåg håller längre, och att snåla på sågkedjeolja är ett misstag som kostar i längden.

Motorsågsoljor - Tvåtaktsoljor eller fyrtaktsoljor

Motorsågsoljor som är avsedda för att smörja motorn kan vara både en två- eller fyrtaktsolja. Det som skiljer en motorsågsolja från exemepelvis en vanlig tvåtaktsolja är att oljan har specialegenskaper och additiv för att klara de tuffa påfrestningarna som en motorsåg utsätts för. Är det en tvåtaktsolja så blandas oljan ofta direkt i bränslet på de flesta motorsågar. Om man blandar olja i bränslet till motorsågen är det viktigt att man blandar rätt mängd, detta finns specificerat i instruktionsboken till din motorsåg. Står det exempelvis 3% olja så är det viktigt att man exakt följer detta.

Olja för motorsågar

Olja har en högst väsentlig roll när det gäller motorsågens funktion. Särskilt då motorsågar typiskt sett används under långa perioder med återkommande kortvarigt intensiv belastning. Detta är av naturliga skäl väldigt krävande för motorn. Och om motorsågen inte har högkvalitativ olja i rätt mängd så riskerar motorn att ta skada till följd av överhettning och friktion.

Numera finns det oerhört många oljor att välja mellan. Allt ifrån traditionella halv- och helsyntetoljor till mineraloljor och vegetabiliska alternativ. För tvåtaktsoljor rekommenderas i många fall att man väljer oljor med särskilt utpräglade smörjegenskaper för just motorsågar. De vegetabiliska oljorna har blivit allt mer populära på senare tid då de blir mer hälsosamma att arbeta med under längre perioder. Framförallt när det kommer till sågkedjeoljan då den inte förbränns utan sprids i luften. 

Viktigt med kvalitet

Att lägga lite extra fokus på en bra motorsågsolja kan göra väldigt mycket för att se till så att motorsågens motor fortsätter att prestera. I många fall kan dåliga oljor eller för oregelbundna byten förkorta motorsågens livslängd i en väldigt drastisk omfattning. Att inte använda mer olja än nödvändigt är även ett sätt att se till så att motorsågen inte utsätts för onödiga påfrestningar.

Vi vill göra det enkelt för alla våra kunder att kunna välja kvalitetsoljor till sina motorsågar. Med fokus på ett både brett och kvalitativt utbud så gör vi det enkelt för alla som behöver motorsågsolja som är både prisvärd och långsiktigt gynnsam.

olja till motorsåg