Colorworks Varnsih Synthetic - Klarlack Matt 400 ml

member-price Medlemspris

I lager,

Totalt:
Totalt:
  • Colorworks Varnish Synthetic - Klarlack 400 ml
  • Spraylack för de flesta ytor: metall, trä, aluminium och glas
  • Praktisk och enkel att arbeta med
  • Torkar på några minuter
  • Skyddar mot slitage och ger fin glans

Säkerhetsdatablad

warranty
warranty

Fara

  • Extremt brandfarlig aerosol.
  • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Läs säkerhetsdatablad