Loading...

CRC Fläck & Etikettborttagare - Fläck & Etikettborttagare 250 ml

I lager I lager
99 kr
 • Fria returer
 • Avlägsnar alla självhäftande pappersetiketter och dekaler snabbt och effektivt utan att lämna några rester.
 • Det högeffektiva limborttagningsmedlet har sin bästa verkan två minuter efter applicering på ytan.
 • Lämnar inga rester.
 • Fritt från freon (CFC) och fluorkolväte (HFC).
 • Levereras i praktisk sprayflaska.
 • Tidsbesparande.
 • Upplöser klibbiga beläggningar.
 • Borttagning av självhäftande pappersetiketter och dekaler från de flesta ytor (på känsliga plast- eller lackytor: prova på en liten yta först).
 • Kontorsutrustning, kablar, lådor m.m.
 • Hushållsutrustning.
Artikelnummer 666688
Tillverkare CRC
Volym 250 ml
Var god dröj, vi hämtar nu alla bilar som produkten passar till!

Avlägsnar alla självhäftande pappersetiketter och dekaler snabbt och effektivt utan att lämna några rester. Det högeffektiva limborttagningsmedlet har sin bästa verkan två minuter efter applicering på ytan.

Egenskaper

 • Lämnar inga rester.
 • Fritt från freon (CFC) och fluorkolväte (HFC).
 • Levereras i praktisk sprayflaska.
 • Tidsbesparande.
 • Upplöser klibbiga beläggningar.

Användningsområden

 • Borttagning av självhäftande pappersetiketter och dekaler från de flesta ytor (på känsliga plast- eller lackytor: prova på en liten yta först).
 • Kontorsutrustning, kablar, lådor m.m.
 • Hushållsutrustning.
warranty warranty warranty

Fara

 • Extremt brandfarlig aerosol.
 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
 • Irriterar huden.
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Varning

 • - Orsakar allvarlig ögonirritation.
Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: alifatiska kolväten 15-30% parfym: citral, d-limonen

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller funderingar om denna produkt?

Kontakta vår support så ska vi försöka besvara alla dina frågor!