Loading...

CRC Fläck & Etikettborttagare - Fläck & Etikettborttagare 250 ml

I leverantörs lager I leverantörs lager Beräknat lev datum: 2023-03-24
109 kr 89 kr
  • Prishistorik
  • Fria returer
Artikelnummer 666688
Volym (milliliter) 250
Tillverkare CRC
Var god dröj, vi hämtar nu alla bilar som produkten passar till!
Månadens deals

Grattis! Denna produkt ingår i månadens deals!

OBS! Produkterna som ingår i månadens deals kan eventuellt ta slut i lager innan kampanjens slut!

Se fler produkter som ingår i månadens deals!

Avlägsnar alla självhäftande pappersetiketter och dekaler snabbt och effektivt utan att lämna några rester. Det högeffektiva limborttagningsmedlet har sin bästa verkan två minuter efter applicering på ytan.

Egenskaper

  • Lämnar inga rester.
  • Fritt från freon (CFC) och fluorkolväte (HFC).
  • Levereras i praktisk sprayflaska.
  • Tidsbesparande.
  • Upplöser klibbiga beläggningar.

Användningsområden

  • Borttagning av självhäftande pappersetiketter och dekaler från de flesta ytor (på känsliga plast- eller lackytor: prova på en liten yta först).
  • Kontorsutrustning, kablar, lådor m.m.
  • Hushållsutrustning.
warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: alifatiska kolväten 15-30% parfym: citral, d-limonen

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller funderingar om denna produkt?

Kontakta vår support så ska vi försöka besvara alla dina frågor!