10% rabatt på all bilvård med rabattkod!

Använd rabattkod:
Green Viking

Green Viking Sanitary Liquid - Universalrengöring 1 l

I lager,

Totalt:
Totalt:
  • Baserad på miljövänliga ämnen
  • Biologiskt nedbrytbar
  • Håller toaletten ren
  • Förebygger och tar bort dålig lukt (98,5% lukt försvinner)
  • Fungerar som acceleration i kompostprocessen
  • Arbetar med naturen
  • Håller borta insekter och ohyra
  • Förbättrar luften på ett naturligt sätt

Säkerhetsdatablad

warranty
warranty

Varning

  • Skadligt vid förtäring.

Fara

  • Orsakar allvarliga ögonskador.

EUH208 - Innehåller (R)-p-menta-1,8-dien, d-limonen. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Läs säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning

Nu behöver du inte längre finna dig i störande lukt från fritidstoaletter. Med GREEN VIKING™ har Nordic Garden utvecklat en hel serie produkter för toaletthygien. De är baserade på miljövänliga ämnen som är biologiskt nedbrytbara.

GREEN VIKING™ håller inte bara toaletten ren, dessutom förebygger den och tar bort dålig lukt. Så mycket som 98,5% av lukten försvinner enligt rapport från SNTIF (Stiftelse för industriell och teknologisk forskning vid Norges Högskola)

GREEN VIKING™ fungerar som en acceleration i den naturliga kompostprocessen genom att tillföra bakterierna den näring de föredrar. Detta ger bakterierna den nödvändiga energin som behövs så att avfallet skall kunna komposteras utan lukt.

green_viking_desc

Med naturen

Green Viking arbetar med naturen, inte mot den.

green_viking_desc

Mot insekter och ohyra

Green Viking håller borta insekter och ohyra.

green_viking_desc

Naturligt bättre luft

Tar hand om dålig lukt på ett naturligt vis - Naturligtvis!