Kemetyl T-Gul Tändvätska 1 l

I lager,

Totalt:
Totalt:
 • Kemetyl T-Gul Tändvätska 1 l
 • Effektiv lågaromatisk tändvätska för grillar och brasor
 • Sotar och osar lite vilket gör den till en av de bästa produkterna på marknaden
 • Innehåller paraffin som minimerar lukt, sot och os
 • Brinner endast tillsammans med annat tändbart material som papper, trä och kol
 • Används genom att spruta jämnt över kolen, briketterna eller veden
 • Tändvätskan ska dra i 1-2 minuter innan man tänder
 • Bästa resultat vid grillning när glödbädden blivit grå
 • Kan också användas tillsammans med Kemetyl Tändkuber för att tända elden
 • Viktig att vara försiktig med barn och grillning
 • Tändvätskan är farlig att förtära och bör förvaras långt ifrån barn
 • Barn ska inte vara i närheten när grillen tänds och man ska undvika att de snubblar över elden eller grillen
 • En vuxen bör alltid vara eldvakt
 • Om någon oavsiktligt dricker tändvätskan, ska inte kräkning framkallas
 • Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare vid intag av tändvätska

Säkerhetsdatablad

warranty

Fara

 • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador.

Läs säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning

Kemetyl T-Gul är en effektiv lågaromatisk tändvätska för grillar och brasor. Kemetyl T-Gul sotar och osar lite vilket gör den till en av de bästa produkterna på marknaden.

Kemetyl T-Gul innehåller bl.a. paraffin vilket minimerar lukt, sot och os. T-Gul brinner endast tillsammans med annat tändbart material som papper, trä och kol.

Så här används T-Gul

Vid grilltändning sprutas Kemetyl T-Gul jämnt över kolen, briketterna eller veden. Låt tändvätskan dra i 1-2 minuter och tänd sedan. För bästa resultat skall grillning ske när glödbädden blivit grå. Det går även att tända elden utan tändvätska, då används i stället Kemetyl Tändkuber.

Barn och grillning – var försiktig

Förvara tändvätska långt ifrån barn. Den är farlig att förtära och tändvätska ska förvaras inlåst. Se till att barnen inte är i närheten när grillen tänds och se till att de inte snubblar över elden eller grillen. En vuxen bör alltid vara eldvakt!

Läs på baksidan av våra etiketter hur du ska göra om någon skulle råka dricka tändvätska. I korthet gäller att man inte ska framkalla kräkning och att man omedelbart ska kontakta giftinformationscentral eller läkare om någon fått i sig tändvätska.