Loctite

Power Epoxy Loctite

I lager,

Totalt:
Totalt:
 • Höghållfast tvåkomponentslim
 • Lättanvänd applikator
 • Väder-, vatten- och lösningsmedelsbeständig slutlig bindning
 • Rekommenderas för trä, metall, porslin, sten, betong, glas, läder, plast*
 • Enkel doseringsspruta med spatel
 • Resistent mot olja, utspädda syror och svaga baskemikalier
 • Temperaturbeständig från -30°C till +150°C**
 • Slutlig styrka upp till 240kg/cm²
 • Torkar genomskinligt

Säkerhetsdatablad

warranty
warranty

Fara

 • Irriterar huden.
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Läs säkerhetsdatablad