MOTIP

Motip Matt - Rallyfärg Svart 500 ml

member-price Medlemspris Bästsäljare

I lager,

Totalt:
Totalt:
 • Motip High Gloss - Rallyfärg 500 ml.
 • MOTIP vit sprayfärg med matt yta för att måla delar av din bil.
 • MOTIP White Paint är en snabbtorkande akrylfärg.
 • Erbjuder utmärkt täckning och vidhäftning för behandlade och obehandlade ytor.
 • Inkluderar trä, metall, glas och plast.
 • Har en hållbar färg och god ythårdhet.
 • Är resistent mot bensin, kemikalier och väder och vind.
 • Är inte blekbar och UV-beständig.

Säkerhetsdatablad

warranty
warranty

Fara

 • Extremt brandfarlig aerosol.
 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Utan tillräcklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Läs säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning

Snabbtorkande akrylfärg för diverse ändamål.