Corroprotect - Klarlack Transparent 400 ml

member-price Medlemspris

I lager,

Totalt:
Totalt:

Säkerhetsdatablad

warranty
warranty

Fara

  • Extremt brandfarlig aerosol.
  • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
  • Irriterar huden.
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Läs säkerhetsdatablad