Corroprotect Body Special - Stenskottsskydd 1 l

I lager,

Totalt:
Totalt:
 • Ett droppfritt, plast- och gummibaserat rostskydd
 • Utmärkt för bl a tröskellådor och skärmkanter
 • Ger en elastisk film med utmärkt rost- och stenskottsskydd
 • Kan övermålas
 • Lätt att applicera direkt ur förpackningen med hjälp av en UBS-pistol eller med pensel
 • Skaka burken väl före användning
 • Se till att ytor som ska behandlas är väl rengjorda, torra och fria från olja och fett
 • Kontrollera att UBS-pistolen inte är igensatt. Med igensatt pistol finns det risk att burken spricker
 • Rengör alltid pistolen efter användning
 • Oönskade stänk tas bort med lacknafta eller standardförtunning
 • Använd inte på motor, avgassystem, bromsar eller på rörliga delar
 • Förvaras oåtkomligt för barn

Säkerhetsdatablad

warranty
warranty
warranty

Fara

 • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • Irriterar huden.
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Varning

 • Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Läs säkerhetsdatablad

Mekster-Mania!

Grattis! Denna produkt ingår i vår kampanj Mekster-Mania!

OBS! Produkterna som ingår i kampanjen kan eventuellt ta slut i lager innan kampanjens slut!

Se fler produkter som ingår i kampanjen
loader
Laddar...