Loading...

CRC Carb & EGR cleaner PRO - 500 ml

I lager I lager Beräknat lev datum: 2022-12-05
99 kr
  • Fria returer
Artikelnummer 649665
Tillverkare CRC
Var god dröj, vi hämtar nu alla bilar som produkten passar till!

Kraftfull lösningsmedelsblandning för att avlägsna gummi, kol och slam från förgasare, EGR, PCV och strypventiler i förbränningsmotorer. Aktiv ingrediensblandning med hög lösningsmedelsförmåga. Rengör förgasaren och bränslefördelningssystemet. Kompatibel med både diesel- och bensinmotorer. Löser gummi och harts.

warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: alifatiska kolväten 15-30%

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller funderingar om denna produkt?

Kontakta vår support så ska vi försöka besvara alla dina frågor!