CRC

CRC Carb & EGR cleaner PRO - 500 ml

Ej i lager

 • Kraftfull lösningsmedelsblandning för att avlägsna gummi, kol och slam från förgasare, EGR, PCV och strypventiler i förbränningsmotorer.
 • Aktiv ingrediensblandning med hög lösningsmedelsförmåga.
 • Rengör förgasaren och bränslefördelningssystemet effektivt.
 • Kompatibel med både diesel- och bensinmotorer.
 • Löser effektivt upp gummi och harts för att förbättra motorns prestanda.
 • Tillhandahåller en snabb och enkel lösning för att rengöra och underhålla motorns vitala komponenter.
 • Hjälper till att förhindra försämrat bränsleflöde och prestandaförlust.
 • Kan öka bränsleekonomin och förhindra eventuell skada på motorn.
 • 500 ml flaskstorlek för långvarig användning.

Säkerhetsdatablad

warranty
warranty
warranty

Fara

 • Extremt brandfarlig aerosol.
 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • Irriterar huden.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: alifatiska kolväten 15-30%

Läs säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning

Kraftfull lösningsmedelsblandning för att avlägsna gummi, kol och slam från förgasare, EGR, PCV och strypventiler i förbränningsmotorer. Aktiv ingrediensblandning med hög lösningsmedelsförmåga. Rengör förgasaren och bränslefördelningssystemet. Kompatibel med både diesel- och bensinmotorer. Löser gummi och harts.

loader
Laddar...