CRC

CRC Glass Clean Pro - Glasrengöring/Fönsterputs 500 ml

Ej i lager

 • Överlägsen blandning av ytaktiva medel, tillsatser och lösningsmedel
 • Högeffektivt rengöringsskum
 • Biologiskt nedbrytbar
 • Avlägsnar fettmärken, smuts, insektsrester och fingeravtryck
 • Glasrengöring utan att lämna en film
 • Miljövänlig

Säkerhetsdatablad

warranty

Fara

 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

EUH208 - Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on (2634-33-5). Kan orsaka en allergisk reaktion. Extra fraser: 15 viktprocent av innehållet är brandfarligt.

Läs säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning

Egenskaper

 • Överlägsen blandning av ytaktiva medel, tillsatser och lösningsmedel
 • Högeffektivt rengöring skum
 • Biologiskt nedbrytbar

Fördelar

 • Avlägsnar fettmärken, smuts, insektsrester och fingeravtryck
 • Glasrengöring utan att lämna en film
 • Miljövänlig
loader
Laddar...