CRC

CRC Motor Flush - 200 ml

5% rabatt dras i kassan

I lager,

Totalt:
Totalt:
  • Högpresterande oljedispersion
  • Erbjuder excellent kontroll av föroreningar som uppstår vid start/stopp
  • Försäkrar att motoroljan når relevanta delar för bästa smörjning och kylning
  • Förstklassig smörjning och korrosionskontroll ger maximalt skydd av motor/delar
  • Kan användas för både semisyntetiska och helsyntetiska oljor

Säkerhetsdatablad

warranty
warranty

Fara

  • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • Irriterar huden.
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.

Läs säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning

Används före oljebyte. Högpresterande oljedispersion. Erbjuder excellent kontroll av föroreningar som uppstår vid start/stopp. Försäkrar att motoroljan når relevanta delar för bästa smörning och kylning. Förstklassig smörjning och korrosionskontroll ger maximalt skydd av motor/delar.

Användningsområden

  • För både semisyntetiska och helsyntetiska oljor.