Loading...

CRC Motor Clean - Motorrengöring 250 ml

I lager I lager
69 kr
  • Fria returer

Rengör och avfettar alla förbränningsmotorer.

Artikelnummer 774271
Produkttyp Motorrengöring
Tillverkare CRC
Volym 250 ml
Var god dröj, vi hämtar nu alla bilar som produkten passar till!

Produkten avlägsnar snabbt och effektivt tjära, olja och fett från utsidan av motorn. Bara spraya på och skölj av. Produkten är snabbverkande och ger stora tidsbesparingar. Vi rekommenderar att motorn skyddssprayas med CRC 5-56 efteråt.

Egenskaper

  • Rengör och avfettar alla förbränningsmotorer.
  • Enkel eftersköljning med vatten.
  • Levereras i praktisk sprayförpackning, enkel att använda.
  • Snabbverkande.
  • Mycket effektivt.

Användningsområden

  • Alla slags förbränningsmotorer i person- och lastbilar.
  • Gräsklippare.
  • Trädgårdsmaskiner.
warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: alifatiska kolväten >30% nonjontensider 5-15% aromatiska kolväten 15 - 30%

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller funderingar om denna produkt?

Kontakta vår support så ska vi försöka besvara alla dina frågor!