CRC

CRC Rust Off Pro - Rostlösare/Smörjmedel 5 l

I lager,

Totalt:
Totalt:
  • Endast för yrkesmässigt bruk
  • Snabbverkande olja som genomtränger och smörjer
  • Den tunna oljan tränger in genom de finaste öppningar och löser upp rost, flagor och annan smuts
  • Underlättar demontering av metalldelar och skruvanslutningar som sitter fast på grund av smuts, rost, korrosion eller torkat fett
  • Lämnar en smörjande MoS2-film
  • Volym: 5 l

Säkerhetsdatablad

warranty

Fara

  • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Läs säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning

Endast för yrkesmässigt bruk, Snabbverkande olja som genomtränger och smörjer. Den tunna oljan tränger in genom de finaste öppningar och löser upp rost, flagor och annan smuts. Underlättar demontering av metalldelar och skruvanslutningar som sitter fast på grund av smuts, rost, korrosion eller torkat fett. Lämnar en smörjande MoS2-film

Volym 5 l