Corroprotect Emaljlack - Bättringslack 20 ml

member-price Medlemspris Bästsäljare

I lager,

Totalt:
Totalt:
  • Enkel att använda
  • Tål vatten
  • Värmebeständig upp till +120° C
  • Torkar snabbt
  • Tål att målas över flera lager

Säkerhetsdatablad

warranty
warranty

Fara

  • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • Irriterar huden.
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH 211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.’

Läs säkerhetsdatablad