MOTIP

MOTIP Copper Spray - Kopparpasta 500 ml

member-price Medlemspris

I lager,

Totalt:
Totalt:
 • Högt kopparinnehåll för smörjning av skruvkopplingar
 • Sprayform för enkel applicering
 • Effektivt skydd mot fastbränning, korrosion och kärvning
 • Rostbeständig för långvarig användning
 • Kemikaliebeständig för olika miljöer
 • Väderbeständig för utomhusbruk
 • Gee enkel tillgång även till svåråtkomliga områden
 • Minskar friktionen för smidigare rörelse och sammanfogning
 • Hög temperaturtolerans för användning i mycket höga temperaturer

Säkerhetsdatablad

warranty
warranty
warranty

Fara

 • Extremt brandfarlig aerosol.
 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Utan tillräcklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas.

Läs säkerhetsdatablad