MOTIP

Motip Spot Blender - Övergångslack Transparent 150 ml

member-price Medlemspris Bästsäljare

I lager,

Totalt:
Totalt:
  • Jämn övergång från gammal till ny lack vid omlackering
  • Transparent lack som inte påverkar färgen på den befintliga lacken
  • 150 ml förpackning för tillräckligt med produkt

Säkerhetsdatablad

warranty
warranty

Fara

  • Extremt brandfarlig aerosol.
  • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
  • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Utan tillräcklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas.

Läs säkerhetsdatablad