Teroson T311 - Plastprimer 150 ml

I lager,

Totalt:
Totalt:
 • Utmärkt för grundning
 • Mycket kort avdunstningstid
 • Enkel och exakt applicering

Säkerhetsdatablad

warranty
warranty
warranty

Fara

 • Extremt brandfarlig aerosol.
 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • Irriterar huden.
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Skadligt vid inandning.
 • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Varning

 • Skadligt vid hudkontakt.

Läs säkerhetsdatablad

Mekster-Mania!

Grattis! Denna produkt ingår i vår kampanj Mekster-Mania!

OBS! Produkterna som ingår i kampanjen kan eventuellt ta slut i lager innan kampanjens slut!

Se fler produkter som ingår i kampanjen

Produktbeskrivning

Utmärkt för grundning, mycket kort avdunstningstid. Enkel och exakt applicering.

loader
Laddar...