MPM

MPM Marine SAE 40 5L MPM

Bästsäljare

I lager,

Totalt:
Totalt:
  • Specialutvecklad för användning i Detroit Diesels 2-taktsmotorer
  • Användbar under besvärliga omständigheter
  • Sulfataskegräns på 0,8%
  • Rekommenderas inte för bränsle med högre svavelhalt än 0,5%
  • Används i Detroit Diesels 2-taktsmotorserier 53, 71, 92 och 149
  • Används inom sjöfarten, industrin och vägtrafiken
  • API CF / CF-2, CD-II standarder
  • Kompatibel med Detroit Diesel 7SE270

Säkerhetsdatablad

EUH208 - Innehåller: Alkyl (C18-C28) toluensulfonsyra, kalciumsalter, borat, Långkedjigt kalciumalkarylsulfonat. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Läs säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning

Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40 är specialutvecklad för användning i Detroit Diesels 2-taktsmotorer som arbetar under besvärliga omständigheter och med en specificerad sulfataskegräns på 0,8 %. Denna olja rekommenderas dock inte ihop med användning av bränsle med en högre svavelhalt än 0,5 %. Denna olja används bland annat i Detroit Diesels 2-taktsmotorserier 53, 71, 92 och 149 i sjöfarten, industrin och vägtrafiken.